!

  • Otwartość
  • Doświadczenie
  • Pasja
  • Kreatywność
  • Solidność

Festiwale i koncerty

Fotografując podczas koncertów i festiwali pracuję bardzo dyskretnie, tak aby nie rozpraszać artystów oraz widzów. Obserwuje emocje na scenie i na widowni, poszukuję różnych ciekawych ujęć oraz staram się uchwycić decydujące momenty.